Monorierdei Fekete István Általános Iskola
Visszaszámláló Monorierdő honlapja Ökoiskola honlapja SZK honlapja

Komplex Alapprogram (KAP)

Intézményünk a 2018 / 2019-es tanévben bekapcsolódott a Komplex Alapprogramba (KAP), mely egy újfajta tanulási módszer.

A Komplex Alapprogram szakmai elve, hogy nem egyénileg fejlesztjük a gyerekeket, hanem az osztályközösségben, egy tanulócsoportban, ahol a gyerekek a kooperatív, páros vagy csoportos munkák során egymástól is tanulhatnak.

Ez annak a diáknak is kedvező, aki segít a másiknak, mert élményt KAP azáltal, hogy ő taníthatott meg valamit, és természetesen a megsegített osztálytársnak is jó, mivel kortársa talán úgy tudja elmondani neki a lényeget, hogy ő is könnyebben megérti, miről van szó.

A diákok egymást is jobb teljesítményre sarkallhatják, valamint az osztályközösség is fejlődik attól, ha valóban élménnyé válik a tanulás.

Mi a célja?

A Komplex Alapprogram egy nevelési-oktatási program, melynek legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklése a prevenció segítségével. Ugyanakkor egy olyan pedagógiai ars poetica is, melynek középpontjában az élményalapú tanítás, a tanulókat aktívan bevonó pedagógiai szemlélet áll. A program az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 számú “Komplex Alapprogram” című projekt keretében valósul meg, melynek konzorciumvezetője az Eszterházy Károly Egyetem.


Hogyan működik?

A Komplex Alapprogram újszerűsége a korábbi gyakorlathoz képest az, hogy egységes rendszerbe foglalja a pedagógiai gyakorlatban eddig használt, differenciált fejlesztést támogató módszereket; alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató, és ezáltal a tanulási motivációt növelő programokat, valamint különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek fejlesztésére az alprogramok segítségével.

A Komplex Alapprogramban a tanulói sokszínűség értékként jelenik meg, melyre lehetőségként tekintünk, hiszen minden tanuló kiváló valamiben

Délután a kompetencia fejlesztésen van a hangsúly, melyben öt különböző alapprogram váltakozik, délelőtt pedig az eddigi órák menetének a 80%-ához nem nyúlnának hozzá, de a fennmaradó húsz százalékban a DFHT-re alapozva épülnek fel a foglalkozások.


Öt alprogramból áll a Komplex Alapprogram. Mi ez az öt pillér?

Művészetalapú alprogram, Testmozgásalapú alprogram, Logikaalapú alprogram, Digitális alapú alprogram és Életgyakorlat-alapú alprogram.
Copyright© Lőrincz Tímea 2016.